Download CHU DAI BI NHAT TUNG 7 BIEN video

Download CHU DAI BI NHAT TUNG 7 BIEN video on savevid.com

Download CHU DAI BI NHAT TUNG 7 BIEN streaming video in flv, mp4, avi formats direct easily on Savevid.com.

 

CHU DAI BI NHAT TUNG 7 BIEN

 • Share:
                  
 • Provider: YouTube Link: http://www.youtube.com/watch?v=SeKqr8jMBZQ
 • Rate: Please rate this video Views: 919 Downloads: 4
 • Description: Chú Đại Bi ( Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni).
  Các bạn có thể tải file từ link MF :
  Không cần phải nói thêm về thần lực vô biên của Chú Đại Bi, biên soạn và chia sẽ Clip này tôi hy vọng góp chút công sức nhỏ bé của mình để giúp cho các bạn mới làm quen với Chú Đại Bi và bước đầu trì tụng Chú Đại Bi. Clip gồm 7 biến, nếu Trì tụng 21 biến/1 thời công phu bạn cần lặp lại 3 lần.
  Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
 • Category: Flag video Video Blogs