Download Mr. Jessie Antonio vs. Bro. Eli Soriano - Part 1 video

Download Mr. Jessie Antonio vs. Bro. Eli Soriano - Part 1 video on savevid.com

Download Mr. Jessie Antonio vs. Bro. Eli Soriano - Part 1 streaming video in flv, mp4, avi formats direct easily on Savevid.com.

 

Mr. Jessie Antonio vs. Bro. Eli Soriano - Part 1

  • Share:
                    
  • Provider: YouTube Link: http://www.youtube.com/watch?v=Bnl-J4mZWWM
  • Rate: Please rate this video Views: 1 Downloads: 7
  • Description: "Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang mangagpupuno sa kanila. Oh bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, mangagliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas." -Isa 3:12
  • Tags: , , , ,
  • Category: Flag video Educational