Download Om Sai NamaYa Om Sai NamaYa Shirdi Sai Bhajan video

Download Om Sai NamaYa Om Sai NamaYa Shirdi Sai Bhajan video on savevid.com

Download Om Sai NamaYa Om Sai NamaYa Shirdi Sai Bhajan streaming video in flv, mp4, avi formats direct easily on Savevid.com.

 

Om Sai NamaYa Om Sai NamaYa Shirdi Sai Bhajan

 • Share:
                  
 • Provider: YouTube Link: http://www.youtube.com/watch?v=41s4ygMfouc
 • Rate: Please rate this video Views: 1216 Downloads: 901
 • Description: This great sai bhajan was popular in late 90's and was played in shirdi sai baba temple (shirdi) so many times.

  OM Sai Namahaya OM Sai Namahaya
  Hara Hara Bole Sai Namahaya || OM Sai Namahaya||

  Anantha Koti Brahmanda Nayaka
  Rajadhi Raja Yogi Raja

  Para Brahma Shri Satchidhanandha
  Sadguru Sai Nadha Namahaya

  Gurur Brahma Gurur Vishnu
  Gurur Dhevoa Maheshwara

  Gurur Saakshaath ParaBrahma
  Thasmai Shri Gurave Namahaya

  Shreemad ParaBrahma Guru Smaraami
  Shreemad ParaBrahma Guru Namami

  Shreemad ParaBrahma Guru Yajami
  Shreemad ParaBrahma Guru Bhajami

  Om Sri Sai Nadhaaya Namaha
  Lakshmi Narayanaya Namaha

  Om Krishna Rama Shiva Maruthyadhi Roopaya
  Om Shesha Shaine Namoa Namahaya

  Om Godhavari thata Shiladhi Vaasine
  Bhakatha Hrudhalayaya Namoa Namahaya

  Yogeshwaraya Namoa Namahaya
  OM Bhagavathe Namoa Namahaya

  OM Theerthaya Namoa Namahaya
  Vaasudevaya Namoa Namahaya

  OM Kalathethaya Kalaya Namaha
  Kaala Kaalaya Namoa Namahaya ||OM Sai Namahaya||


  OM Prethi Vardhanaya Priyaya Namaha
  OM Antharyamine Namoa Namahaya


  OM Sathchidhatmane NithyaNandhaya
  Parama Sukha Dhaya Namoa Namahaya ||OM Sai Namahaya||
 • Tags: , , , , ,
 • Category: Flag video Music