Download Sherim me Kur`an - [Rukje] - Shejh Halid video

Download Sherim me Kur`an - [Rukje] - Shejh Halid video on savevid.com

Download Sherim me Kur`an - [Rukje] - Shejh Halid streaming video in flv, mp4, avi formats direct easily on Savevid.com.

 

Sherim me Kur`an - [Rukje] - Shejh Halid

  • Share:
                    
  • Provider: YouTube Link: http://www.youtube.com/watch?v=MrJNxTSCl4U
  • Rate: Please rate this video Views: 2 Downloads: 1
  • Description:

    Kurani eshte sherim per besimtaret. Allahu i Madheruar thote: "Thuaj: "Ai (Kurani) është udhërrëfyes dhe shërim për besimtarët". Por ata që nuk besojnë, janë të shurdhër dhe të verbër, njësoj si të thirreshin prej vendeve të largëta." [Fussilet, 44] Dhe thote: "Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë përbesimtarët e që mohuesve keqbërës u shton vetëm humbje." [El Isra, 82]. Allahu nuk ka zbritur nga qielli ndonje sherim me te dobishem, me gjitheperfshires, me madheshtor dhe me efektiv per heqjen e semundjes se sa Kurani, i cili eshte sherim per zemrat nga semundja e injorances, e dyshimit, e pasigurise, etj. Do te mjaftonte vetem surja "El Fatiha" per t'u kuruar me te nga çdo semundje e shpirtit dhe e trupit, nese njeriu do ta praktikonte ashtu si duhet kurimin me te. Si behet kjo? Dije se te gjitha ajetet qe lexohen per sherim, lutjet dhe rukjet e ndryshme qe kane ardhur ne Kuran dhe Sunet, jane te dobishme dhe sheruese ne vetvete, por megjithekete ato kerkojne pranim nga zemra dhe vendosmeri te forte nga i semuri.
  • Tags: , , , , , , , , sherim, erxocisam
  • Category: Flag video Educational