Download Shiv Shadakshar Stotra - Pandit Jasraj 2/2 video

Download Shiv Shadakshar Stotra - Pandit Jasraj 2/2 video on savevid.com

Download Shiv Shadakshar Stotra - Pandit Jasraj 2/2 streaming video in flv, mp4, avi formats direct easily on Savevid.com.

 

Shiv Shadakshar Stotra - Pandit Jasraj 2/2

 • Share:
                  
 • Provider: YouTube Link: http://www.youtube.com/watch?v=utBcrtrxzKk
 • Rate: Please rate this video Views: 16 Downloads: 8
 • Description: shiva shadakshara stotram by Adi jagat guru Shree Shankracharya Maharaj.

  omkaram, bindu samyuktham,
  nithyam, dyayanthi yogina,
  kamadam, mokshadam chaiva ,
  omkaraya namo nama.

  namanthi rishayo deva,
  namanthy apsarasa gana,
  nara namanthi, devesam,
  nakaraya namo nama.

  mahadevam, mahathmanam,
  mahadyanam parayanam,
  maha papa haram devam,
  makaraya namonama.

  shivam shantham jagnannatham,
  lokanugraha karakam,
  shivam ekapadam nithyam,
  shikaraya namo nama.

  vahanam vrushabho yasya,
  vasuki kanda bhooshanam,
  vame shakthi daram devam,
  vakaraya namo namo.

  yathra yathra sthitho deva,
  sarva vyapi maheswara,
  yo guru sarva devanam,
  yakaraya namo nama.

  shadaksharamidham sthothram,
  ya padeth shiva sannidhou,
  shivalokamavapnothi, shivena saha modathe.
 • Tags: , , , , shadakshar
 • Category: Flag video Other