Download Shree Maha Laxmi Chalisa - Jai Maa Lakshmi video

Download Shree Maha Laxmi Chalisa - Jai Maa Lakshmi video on savevid.com

Download Shree Maha Laxmi Chalisa - Jai Maa Lakshmi streaming video in flv, mp4, avi formats direct easily on Savevid.com.

 

Shree Maha Laxmi Chalisa - Jai Maa Lakshmi

 • Share:
                  
 • Provider: YouTube Link: http://www.youtube.com/watch?v=6dop-AA9XkY
 • Rate: Please rate this video Views: 112 Downloads: 20
 • Description: Shree Maha Laxmi Chalisa. - Click arrow to see lyrics.
  Visit for more Videos, Downloads and Gifts !

  Lyrics of the Mahalakshmi Chalisa  Jai Jai sri mahalaxmi karu maat tav dhyan
  Sitkaj mam kijiye nij shishu sevak jaan

  Namo mahalxmi jai maata, tero naam jagat vikhyata,
  Aadi shakti ho maat bhavani, pujat sab nar muni gyani

  Jagat paalani sab sukh karani, nij jan hit bhandaran bharani
  Shwet-kamaldal par tav aasan, maat susobhit hai padmasan,

  Shwetambar aru sweta-bhusan swet hi swet su-sarjit pushpan
  Sis chatra ati roop vishala gale sohe muktan ki maala,

  Sundar sohe kunchit kesha, bimal nayan aru anupam bhesha,
  Kamal-naal sam bhujat tav chari, surnar munijan heet sukhkari,

  Adbhut chata maat tav baani, sakal vishva kinho sukh khani
  Shanti swabhav mridul tav vaani, sakal vishva kee ho sukh khani

  Mahalaxmi dhanya ho mai, panchtatva me srishti rachayi
  Jiva char achar tum upjaaye, pashu pakshi nara-nari banaye

  Sitital aganit priksha jamaye, amit rang fal phul suhaye
  Chabi-bilok surmuni nara-nari, kare sadaa tav jai jai kari

  Surpati aur narpat sab dhyave, tere sanmukh sis namave
  Charhu vedan tav yash gaaya, mahima gam paar nahi paaya

  Japar kar hu maat tum daaya, so hi jag me dhanya gavaya
  Pal me raj hi rank banavo, rank rav kar bilman aao,

  Jin ghar karhu maat tum basa, unka yash ho vishva prakasha,
  Jo dhyave so bahu sukh paave, vimukh rahe ho dukh uthave,

  Mahalaxmi jan-sukh dayi, dhyau tumko sheesh navai,
  Nij-jan jaani mohi apnao, sukh sampati de dukh nasao

  Om Sri Sri Jai sukh vikhani, riddhi siddhi deu maat jan jani
  Om hrim hrim sab vyadhi hatao, jan-ur bimal drishti darshao

  Om klim klim sahtru nakhsay kijiye, jan-hit maat abhay var dijiye
  Om jai jai jayati jai jan-ni, sakal kaaj bhaktan ke sarani

  Om namo namo bhavnidhi taarani, taraniv varse paar utarni
  Sun hu maat yeh vinay humari, purava hu aasan karahu abaari

  Rini dukhi jo tumko dhyave, so prani sukh-sampati paavey
  Rog-grasit jo dhyave koi, taki nirmal kaya hoyi,

  Vishnu priya jai jai maharani, mahima amit na jaye bakhani,
  Putra-hin jo dhyan lagaave, paye sut ati hi hulsaavey

  Trahi trahi sharnagat teri, kar hu maat ab nek na deri
  Aavhu maat vilamb na kijiye, hriday nivaas bhakta var dijiye

  Jaanu jap-tap ka nahi bheva, par karo bhavnidh bin kheva
  Binavu baar baar kar jori, puran asha karhu ab mori

  Jaani das mum sankat taro, sakal vyadhi se mohe ubaaro,
  Jo tav surati rahe lay laayi, so jog jag paave suyash badai

  Chayo yash tero sansara, paavat sesa shambhu nahi para
  Govind nishdin sharan tihaari, karahi puran abhilaash humari

  Mahalaxmi ki kathaa, padhe sunaye chit laay
  Tahi patarath milaye ab, kahe veda yash-gaan


  Jai Maa Lakshmi
 • Tags: , , , , , ,
 • Category: Flag video Video Blogs