Download Sublime text 2 video

Download Sublime text 2 video on savevid.com

Download Sublime text 2 streaming video in flv, mp4, avi formats direct easily on Savevid.com.

 

Sublime text 2

  • Share:
                    
  • Provider: YouTube Link: http://www.youtube.com/watch?v=fcwfd15wW74
  • Rate: Please rate this video Views: 0 Downloads: 1
  • Description: Sublime text 2 là một editor khá mới, và nó vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên, nó đã cung cấp một hiệu suất làm việc với các tính năng rất tuyệt vời, làm mình phải chuyển từ Dreamweaver sang dùng nó.
  • Tags: , , , , , sublime text 2, prefixr, izwebz
  • Category: Flag video Educational