Download VietNamNet Choi Trau Hai Luu Vinh Phuc video

Download VietNamNet Choi Trau Hai Luu Vinh Phuc video on savevid.com

Download VietNamNet Choi Trau Hai Luu Vinh Phuc streaming video in flv, mp4, avi formats direct easily on Savevid.com.

 

VietNamNet Choi Trau Hai Luu Vinh Phuc

  • Share:
                    
  • Provider: YouTube Link: http://www.youtube.com/watch?v=kJ97I5A0EJs
  • Rate: Please rate this video Views: 203 Downloads: 42
  • Description: 25 con trâu chọi được trân trọng gọi bằng cái tên: Ông Cầu. Bất kể thua hay thắng thua được xẻ thịt để làm lễ cúng tế và bán lấy may cho bà con. Đó là những nét đặc sắc tại lễ hội chọi trâu Hải Lựu có lịch sử từ thời Hùng Vương truyền lại. Sự hấp dẫn này đã kéo gần 10 vạn du khách từ nhiều nơi tới xã miền núi Hải Lựu Lập Thạch Vĩnh Phúc.
  • Tags: , , ,
  • Category: Flag video Movies & TV